02 Led

Výuka od 4.1.2021

Do školy nastoupí všichni žáci –  1.-5.ročník.

Výuka i provoz ŠD bude probíhat za stejných podmínek, které byly stanoveny při otevření školy 18.11.2020.

Žáci, kteří nebudou chodit do ŠD:

vstup do budovy 1.– 3. roč. v 7.45 hod.

vstup do budovy 2.,4. a 5.roč. v 7.55 hod.

Žáci, kteří budou chodit do družiny, přicházejí a odcházejí dle časů, které rodiče škole nahlásili.

Roušky jsou povinné po celou dobu pobytu ve škole.