11 Pro

Vánoční zpívání

Ve spolupráci s hasiči Skalička proběhlo v pátek 8.prosince na zámku na Skaličce vánoční zpívání. Žáci ZŠ i děti MŠ Skalička si připravili kulturní program – zazpívali koledy, vánoční písničky a zarecitovali básničky. Na závěr všichni zúčastnění shlédli nádherný ohňostroj.