26 Bře

RECYKLOHRANÍ ANEB UKLIĎME SI SVĚT

PŘÍBĚHY VYSLOUŽILÉHO ELEKTRA

RECYKLOHRANÍ (Ekologický projekt, kterého se účastníme již druhým rokem)pro děti mateřských škol připravilo úkol, který je měl seznámit s několika otázkami. Při práci jsme vycházeli ze známých pojmů a činností, které mimo jiné vyplývají i z faktu, že odpad třídíme například i přímo v mateřské škole.

Otázky a úkoly, kterými jsme se zabývali ať už ve fázi opakování či nových informací a znalostí či dovedností:

  • Co znamená třídění odpadu a jaká je jeho podstata.
  • Jaké třídící kontejnery známe a co do nich patří?
  • V jakém stavu by měl vhazovaný odpad být (čistý papír, plast, oděvy zabalené v sáčku atd.)
  • Jaké známe elektrospotřebiče a k čemu slouží?
  • Co s nimi uděláme, když nám doslouží a už nejdou opravit?
  • Jak třídíme elektroodpad? Co se s ním dále děje? (oddělení plastových částí například od kovových, recyklace jednotlivých částí)

Aktivně jsme třídili odpad do košů určených pro papír, plast, plastové vršky (které lze sbírat samostatně a použít pro další recyklaci samostatně), děti prostřednictvím výtvarné činnosti zpracovávaly obrázky, jejichž hlavním tématem byly elektrospotřebiče (vyhledávání spotřebičů v časopisech, stříhání, lepení, dokreslování obrázku dle vlastní fantazie). A tak se nám mezi hotovými výrobky objevil například obrázek švadlenky, pracující ve své dílně u elektrického šicího stroje nebo „pomalého hrnce“, který vaří zdravé pochoutky.

Děti chápaly podstatu všech činností a účastnily se jich se zájmem. Výtvarné práce byly zaslány na web „Recyklohraní aneb ukliďme svět“http://www.recyklohrani.cz/cs/tasks/view/71 , kde budou ohodnoceny sadou bodů, které následně proměníme za hračky nebo pomůcky pro děti.

Fotografie z recyklohraní najdete ZDE.