03 Úno

Mezi námi stromy

V listopadu proběhl projektový den Mezi námi stromy.

Děti se dozvěděly mnoho zajímavých věcí o stromech, přičichávaly si k větvičkám, které jsme nasbírali v lese, vnímaly vůni lesa a jehličí, větvičky si ohmatávaly, určovaly rozdíly mezi nimi.

Mladší děti si hrály s kartičkami stromů a šišek, přiřazování k sobě.

Starší děti na pracovním listě vymalovaly větvičky stromů a přiřazovaly k nim správné šišky a zvířátka, která žijí ve větvích stromů.

Společně si děti poslechly Pohádku o jedličce – povídání si o tom, které stromečky se hodí jako vánoční . Poslechli jsme si písničku Z. Svěráka Stromy- pohybové ztvárnění písničky.

Při pobytu venku děti poznávaly stromy v přírodě, objímaly je, čerpaly z nich energii, povídání si , jak se v lese správně chovat.

Den probíhal v příjemné atmosféře vůně jehličí, děti spolupracovaly při činnostech, příjemně si den užily a obohatily si poznatky o přírodě.