29 Srp

Zahájení školního roku 2020/2021

Školní rok začne v úterý 1. září 2020.

Provoz:  6.15 – 16.15 hod.

Rodiče dětí MŠ vstupují do prostoru šaten a poté dítě odvedou do třídy MŠ.

1. září – bez použití roušky

Od 2. září –   s používáním roušky

Rodiče nevstupují do prostor třídy MŠ, výjimku mají rodiče 2 – 3letých dětí (od 1.9. do 11.9.)

Osoby s příznaky infekčního onemocnění jako je např. zvýšená teplota, horečka, kašel, rýma, dušnost, bolest v krku, bolest hlavy, bolesti svalů a kloubů apod. nemohou do školy vstoupit.

Dítěti s chronickým onemocněním, včetně alergie, je umožněn pobyt v MŠ pouze na základě potvrzení pediatra, že dítě netrpí infekční nemocí.