09 Kvě

Plavecký výcvik

Termíny plaveckého výcviku

čtvrtek 10.5.             9.55-11.25

úterý 15.5.               11.30-13.30

čtvrtek 17.5.             9.55-11.25

úterý 22.5.                 11.30-13.30

čtvrtek 24.5.             9.55-13.00   dvojlekce

úterý 29.5.                 11.30-13.30

úterý 12.6.                 11.30-13.30

úterý 19.6.                 11.30-13.30

úterý 26.6.                 11.30-13.30

02 Kvě

Den Země

Dne 20.4. se celá škola vypravila na Den Země pořádaný již tradičně DDM. Letos na děti čekalo neuvěřitelných 30 zastavení (stánek Charity Zábřeh, výstava drobného zvířectva, zástupci ze střední školy PAS, smozřejmě úkoly pořádané DDM a mnohé další), což někteří ani za dvě hodiny nestačili projít. Protože nás provázelo krásné počasí, tak se nám tento den vydařil na jedničku.

02 Kvě

Návštěva Prahy

Dne 19.4. se žáci 5.ročníku vydali v rámci hodin vlastivědy na výlet do Prahy. Každý z žáků měl připravený referát na nějakou z pamětihodností, které jsme navštívili. Začali jsme v historické budově Hlavního nádraží, pokračovali k soše sv.Václava na Václavském náměstí (tam děti nejvíc zajímalo, zda je to kůň nebo klisna:-) ). Podívali se na Betlémskou kapli a naší hlavní zastávkou byla prohlídka Národní divadla, kde jsme žasli nad mistrovstvím umělců podílejících se na jeho vzniku. Odpočinková část přišla na Střeleckém ostrově, kde se děti proběhly, posvačily a některé zašly na WC (tady vyvstal menší problém. WC za 25 Kč, což nikdo nechtěl obětovat:-) ). Co nás všechny nejvíc mrzelo, že nefungovala lanová dráha na Petřín a tak jsme šlapali pěkně po svých. Bludiště na Petříně i Rozhledna se dětem líbila a po cestě zpět jsme prošli krásně rozkvetlé Petřínské zahrady s výhledy na celou Prahu. Vyšlo nám krásné počasí a celý výlet děti zhodnotily kladně a i já je musím pochválit, jak slušně a vzorně se po celou dobu chovaly.

27 Dub

Projekt – Recyklohraní

Ve středu 18.4. 2018 proběhl na naší škole PROJEKT RECYKLOHRANÍ. V první části projektu děti zpracovávaly pracovní listy na téma OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ. První úloha se nazývala DOBA OBALOVÁ a byla zaměřena na používání a následnou recyklaci obalů. Druhá – ŠETŘI POTRAVINOU – NEPLÝTVEJ, kde se děti zamýšlely nad zbytečným vyhazováním jídla a  nad jeho dalším možným zpracováním.  Pomocí tvořivých pracovních listů s nápaditými úkoly se seznámily nejen s rodinnou Šetrných, ale i se základy problematiky environmentální výchovy.

V další části jsme se pokusily vytvořit výrobek z odpadového materiálu – v našem případě z petlahve. Děti byly rozděleny do třech skupin, kde si každé postupně vytvořilo tři výrobky – květináč, broučka a šperk.

Nutno říct, že se děti zhostily jak úkolů, tak výrobků, na jedničku s hvězdičkou a určitě si domů kromě svých dílek odnesly také spoustu nových informací.

16 Dub

Zápis dětí do 1.ročníku

Zápis do 1. třídy 

Ve dnech 12. a 13. 4. 2018 proběhl  zápis do 1. třídy, kterého se zúčastnilo celkem 9 dětí.
Pro děti byly připraveny  zajímavé úkoly, které postupně plnily. Nemusely se však bát, vše bylo pojato formou hry a povídání.
Hned po vstupu do třídy se děti proměnily v kapitány námořní lodi a jako takové ukazovaly své dovednosti na palubě. Nejprve se řádně představily admirálovi a posádce (učitelé). Potom, jako správní kapitáni, nalovily dostatek ryb, aby zajistili zásoby pro svou posádku. Přitom se jim, mimo jiné, „přimotalo“ do sítě i pár nepotřebných věcí. Zde měly ukázat svůj postřeh, všeobecný přehled a slovní zásobu.
Dalším úkolem bylo přejít a přeskákat po palubní lávce tam a zpět, aby dokázaly svou řádnou tělesnou zdatnost. Hned nato se pustily do skládání „nalovených“ rybek na správné místo, kdy poznávaly nejen barvu, ale i počet a polohu rybiček.
Odměnou jim byla truhla s pokladem, plná diamantů – geometrických tvarů a písmenek, které děti s přehledem určily. Poté se kapitáni přemístili k maketě námořní mapy, kde museli roztřídit lodě podle barvy a velikosti. Každá loďka byla také očíslovaná a tak je kapitáni nakonec seřadili rovněž podle čísel. Po náročném úkolu si s posádkou zazpívali a zabubnovali na bubínek. Nakonec přidali i nějakou tu básničku.
Ale protože jsme na moři, za chvíli přišlo hlášení o veliké bouři, a tak kapitáni museli nechat zábavy a své lodě bezpečně zavést do přístavu a to pomocí labyrintu, kde bylo jejich úkolem najít co nejrychlejší a nejbezpečnější cestu. Po zdárném splnění úkolu, kdy všechny lodě byly zachráněné v bezpečí přístavu, zasedli děti k pastelkám. Každé dostalo obrázek nedokreslené lodě, kterou pak podle své fantazie dokreslilo. Nakonec se ještě po krátkém povídání rozloučily s posádkou.
Všechny děti se zhostily role kapitána na jedničku a každé si domů odneslo pamětní list, sladký dáreček, a jak doufá naše posádka, i spoustu zážitků z této nové velké dobrodružné cesty.

16 Dub

Výsledky zápisu

Základní škola a Mateřská škola Zábřeh, Rudolfa Pavlů 1799/4,

okres Šumperk, příspěvková organizace

Seznam dětí přijatých do 1.ročníku

  1. ZSRP/2018 – 1
  2. ZSRP/2018 – 2
  3. ZSRP/2018 – 3
  4. ZSRP/2018 – 4
  5. ZSRP/2018 – 7
  6. ZSRP/2018 – 8

Odklad školní docházky

  1. ZSRP/2018 – 5

      2. ZSRP/2018 – 6

      3. ZSRP/2018 – 9

V Zábřehu 16.4.2018

30 Bře

Jak se stát dobrým kamarádem?

Dne 22.3.2018 u nás ve škole proběhl program z nabídky Etických dílen.

Pro žáky 1.-5. ročníku byl připraven projekt z názvem :  Jak se stát dobrým kamarádem? pod vedením paní Pohankové.

Děti si měly, na základě rozhovorů, spotů, scének a jiných činností, pomoci uvědomit význam a důležitost přátelství. Zároveň si mohly sami vyzkoušet příklady dobrého a špatného chování vůči druhým lidem a sdílet svoje pocity. To vše proběhlo ve velmi dobré, otevřené a přátelské atmosféře. Na závěr si děti vyrobily vlastní model ,, podaných rukou“, kde si zaznamenaly pro ně nejdůležitější specifika přátelství.