15 Dub

Zápis do 1. ročníku 2019

Ve dnech 10. – 11. 4. 2019 proběhl zápis do 1. třídy, který měl název Z pohádky do pohádky. Pro děti byly připraveny zajímavé pohádkové úkoly, které postupně plnily. Nemusely se však bát, protože vše bylo pojato formou hry a povídání. Při vstupu do třídy vstoupily do pohádek, určovaly názvy pohádek, skládaly puzzle s Červenou Karkulkou, snažily se vylovit zlatou rybku, počítaly trpaslíky z pohádky O Sněhurce, určovaly barvy, otvíraly truhlu s pokladem plnou zlata – geometrických tvarů a písmenek. Svoji zručnost předvedly, když zdobily pomocí korálků šaty princezně. Při plnění pohádkových úkolů předvedly svůj postřeh, všeobecný přehled a slovní zásobu.Všechny děti se zhostily role školáků na jedničku a odnesly si domů dárečky, které jim budou připomínat pohádkový zápis. Fotografie si můžete prohlédnout ZDE.

09 Dub

Ukliďme svět, ukliďme Česko

V pondělí 1. dubna jsme se zapojili do akce Ukliďme svět, ukliďme Česko. Než jsme vyrazili do terénu, řešili jsme otázky ochrany životního prostředí, proč a jak musíme přírodu chránit. Potom jsme se vydali čistit okolí Skaličky, Humence a Rudolfova. Do akce se zapojily i děti ze školky, které čistily školní zahradu a blízké okolí školy.

Po skončení akce, jsme měli všichni dobrý pocit, že jsme alespoň trochu pomohli naší přírodě. Fotografie z akce najdete ZDE.

09 Dub

Ukázková hodina pro předškoláky

V úterý 2. dubna ve škole proběhla ukázková hodina pro předškoláky – děti z MŠ Ráječek a Skalička. Společně, s žáky 1.třídy, zasedly do školních lavic a vyzkoušely si roli školáků. Všichni jsme společně zpívali, počítali, cvičili. Prvňáčci předvedli dětem ze školky, jak umí číst a co všechno se ve škole naučili. Předškoláci nám předvedli, že už umí spoustu věcí – umí se podepsat, počítat a také poznali některá písmenka. Vyučovací hodina nám všem uběhla velmi příjemně a na závěr všichni dostali drobnou odměnu. Přejeme všem předškolákům, ať se jim od září ve škole líbí  a chodí do školy rádi. Fotografie si můžete prohlédnout ZDE.

09 Dub

Recyklohraní

V tomto týdnu u nás probíhala další část soutěže projektu RECYKLOHRANÍ.

Tentokrát zněl úkol poněkud zvukomalebně:,, S rýmy jsou šprýmy aneb příběhy vysloužilého elektra.“ Opět jsme se setkaly se staronovou rodinkou Šetrných, připomněli si informace o elektrospotřebičích, elektroodpadu, recyklaci. Poté se děti rozdělily buďto do skupinek, či jednotlivě a pojmuly tento úkol literárně. Vznikly tedy krátké povídky, fejetony a komiks se společným tématem: Vysloužilé elektrospotřebiče.

Všem dětem se dílka výborně povedla a je možnost si je přečíst u nás ve třídě na facebůčku.