10 Kvě

Naše malé kompostování

V rámci celoroční hry Recyklohraní, do kterého je naše škola zapojena, jsme se s dětmi pokusily vytvořit si vlastní kompost.

Nejprve jsme se seznámily se základními pojmy a po úspěšném zvládnutí teorie jsme přešly v praxi. Děti byly skvělé a každý si vytvořil svůj malý kompost v pet láhvi, ve které budeme pozorovat tajemný život v tomto malém kousku vesmíru.

Více fotografií najdete na Rajčeti:-)

12 Dub

Seznam dětí přijatých do 1.ročníku škol. roku 2022/2023

1. Z2022 – 1

2. Z2022 – 2

3.  Z2022 – 3

4. Z2022 – 4

5. Z2022 – 5

6. Z2022 – 6

7. Z2022 – 7

V Zábřehu 12.4.2022                             

                                                                        Mgr. Taťána Zubíková

09 Dub

Ukliďme Česko 2022

V pondělí 4.dubna jsme se zapojili do akce – Ukliďme Česko 2022. Po základních informacích, co máme v přírodě sbírat, jsme se vydali vybaveni pytli a rukavicemi uklízet.

Počasí bylo studenější, ale nám to nevadilo a vysbírali jsme odpadky v okolí Skaličky, Rudolfova a Humence. Musíme říct, že tento rok byla naše příroda v těchto oblastech znečištěna méně, proto jsme nasbírali méně odpadků. Slíbili jsme si, že se zapojíme i příští rok, a tím se budeme i nadále podílet na ochraně naší přírody.

08 Dub

Jdééme s Mařenou, pěéékně zdobenou…

Dupu, dupu na zimu, jaro volá: „Já už jdu…!“

Ve středu 6. 4. 2022 jsme se definitivně rozloučili s letošní zimou a s radostí čekáme jaro. Školáci příkladně pomáhali dětem ze školky. Vedli je za jejich malé ručičky, zpívali s nimi, a všichni, včetně nás, učitelů, jsme si akci hezky užili. Mařena hořela a plavala a některé děti ze školky poslaly „pryč“ po vodě i svoje maličké Mařenky :-.

26 Bře

Vítáme jaro

V úterý 22.3. žáci 1.a 2. ročníku absolvovali projekt Vítáme jaro. Tento den, jsme se věnovali jarním tématům. Kdy začíná jaro, co je pro jaro typické, zpívali jarní písničky, poznávali jarní květiny, luštili křížovky apod.

Část dne jsme se učili venku, při plnění úkolů jsme došli na vyhlídku na Humenci, kde jsme se opět věnovali učení a zajímavým úkolům. Počasí nám přálo a tak se nám jarní učení líbilo. 

24 Bře

Předškoláci ve škole

V březnu navštívili předškoláci z MŠ Skalička a MŠ Ráječek vyučovací hodinu a stali se na chvíli školáky. Zasedli do školních lavic a vyzkoušeli si učení. Společně s prvňáčky počítali, psali,  poznávali písmenka, číslice, malovali, cvičili a plnili různé úkoly. Všichni předškoláci byli šikovní a již se těší, až půjdou v září do 1.třídy.

22 Bře

Pomáháme Ukrajině

V souvislosti se smutnými událostmi na Ukrajině se tomuto tématu nemůžeme vyhnout ani ve škole a školce. Děti se ptají, jakým způsobem mohou pomoci. Proto jsme se rozhodli, že pomůžeme konkrétně. Zjistili jsme si, co nutně potřebuje Charita v Olomouci, a uspořádali sbírku potravin a hygienických potřeb. Děti s rodiči nakoupili spoustu věcí a postupně jsme naplnili několik krabic. Nakonec jsme všechno společnými silami roztřídili a zjistili, že se nám podařilo shromáždit více než 80 masových konzerv, přes 100 zubních kartáčků, zubních past a mýdel. Sehnali jsme i několik párů balených papučí, jejichž shánění nebylo vůbec snadné. Děti všechno se zájmem připravily k odvozu a mile nás překvapilo, s jakým nasazením celou akci uchopily. Velký dík patří i rodičům, kteří nás v tomto podpořili. V úterý 15. března jsme vše s velkou radostí předali na Krajském asistenčním centru pomoci Ukrajině (KACPU), kde nám poděkovali a ocenili, že i malá škola může takto výrazně pomoci. Děti také vyrobily malý vzkaz, který přikládáme ve fotogalerii. V duchu naší myšlenky, že každá pomoc se počítá, ještě jednou děkujeme a přejeme nám všem i Ukrajině, aby takové sbírky vůbec nebyly potřeba.

18 Bře

Experimentální den na gymnáziu

Ve čtvrtek dne 10.3.2022 se naši žáci z třetí, čtvrté a páté třídy zúčastnili projektu : Experimentální den pro žáky ZŠ, který pro naše děti připravilo Gymnázium Zábřeh.
Tento den se skládal ze tří částí. Ta první byla zaměřena na základy chemie, biologie člověka a trochu fyziky. Druhá na AJ a třetí se věnovala Lego robotice. Po celou dobu nás provázeli nejen pedagogové gymnázia, ale i zdejší studenti.
Například v ,,chemické laboratoři“ si mohly děti zkusit různé pokusy, v biologii se dozvěděli jak nás může šálit zrak,ve fyzice si zahráli na tajné agenty, v Lego robotice se staly vládci robotů a poměřily své síly v Robotgame a v AJ si vyzkoušely jazykovou posluchárnu ,, na vlastní uši“.
Celý den se velmi vydařil a myslím, že nadchnul většinu dětí. Seznámily se s novými zkušenostmi formou hry a vlastních zážitků, což je vždy nejlepší.

Více fotek najdete na : https://zsskalicka.rajce.idnes.cz/Experimentalni_den_na_gymnaziu_2022/ 🙂

08 Bře

Mezinárodní den žen

V úterý 8. března jsme si ve škole připomněli projektovým dnem – Mezinárodní den žen. Seznámili jsme se s historií tohoto svátku, proč se slaví, kdo ho slaví a kdy se slaví. Řekli jsme si, že všechny ženy by měly dnes dostat nějakou kytičku. Tento úkol jsme ve škole splnili, protože jsme kytičky vyrobili a rozdali je ženám ve škole, které se o nás starají. Kytičky jsme rozdávali i doma svým maminkám, babičkám i sestrám.

Všichni jsme byli rádi, že jsme dnes, alespoň některým ženám, udělali radost.