19 Úno

Připravované akce

20.3. Keramika       3.,4., 5.roč.      8.30 hod.       30 Kč

20.3. Knihovna        3., 4., 5.roč.    10.00 hod.

27.3. Knihovna       1.,2.roč.             10.00 hod.

15.5. Keramika       1.,2.roč.         10.00 hod.         30 Kč

15.5. Knihovna      3.,4.,5.roč.      10.00 hod.

29.5. Knihovna      1.,2.roč.           10.00 hod.

14 Úno

Projekt – Zdravé zuby

V pátek, dne 8.2.2019 proběhl na naší škole projektový den s názvem ZDRAVÉ ZUBY, který byl zaměřen na problematiku dentální hygieny.

První dvě hodiny jsme se věnovali zoubkům z teoretického hlediska, povídali jsme si o jejich stavbě, říkali jsme si jejich jména, funkce a o dočasném a trvalém chrupu. Poté děti ve skupinách vytvářely dílka z přinesených obrázků potravin a pomocí roztíratelných pastelů a fixů vytvářely koláže týkajících se daného tématu.

Další dvě hodiny byly věnovány praktické části, kterou vedla paní, která se věnuje  dentální hygieně a která byla naším hostem v tomto projektu. Zde se děti seznamovaly se správnou péčí o svůj chrup, vyzkoušely si správnou techniku čištění zoubků, seznámily se s různými dentálními pomůckami a zdokonalily si představu v prevenci proti zubnímu kazu.

Protože si na tento den děti přinesly svoje zubní kartáčky, mohly si všechny nabyté znalosti vyzkoušet hned na sobě. Kromě hladších zubů jsme si všichni odnesli i spoustu nových poznatků.

Fotografie z projektového dne najdete ZDE.

05 Úno

Recyklování 2

Tento týden proběhla na naší škole další část celoroční ekologické soutěže Recyklohraní pod názvem Vytvořte BATERKOŽROUTA . V první části úkolu jsme se s dětmi zamýšlely nad vznikem a použitím různých barerií a akumulátorů a jejich následnou recyklací. Z větší část jsme navázali na předešlý projekt Třídění elektrospotřebičů a baterií, kterému jsme se věnovali v prvním pololetí. Poté jsme se zaměřili na druhou, kreativní část úlohy Výroby BATERKOŽROUTA . Všechny děti se zapojily s velkou dávkou fantazie a brzy daly vzniknout menším i větším BATERKOŽROUTKŮM I BATERKOŽROUTEK. Jen malou chvíli se ohřály na výstavce a brzy všechny výtvory skončily u dětí v pokojíčku, čekající na svůj povinný příděl baterek:-)-

02 Led

Vánoce

V prosinci jsme uspořádali ve škole vánoční akce. Proběhlo rozsvěcování vánočního stromu – ve spolupráci s hasiči na Skaličce, kde děti zazpívaly pásmo koled. Rodiče se s dětmi mohly zúčastnit vánočních dílen, kde si mohli vyrobit vánoční výrobky a poslední den školy proběhla třídní vánoční besídka s nadělováním dárků.

07 Pro

Mikuláš

V pátek 7.12. se na nás přišel podívat Mikuláš, anděl a čerti. Nejdřív navštívili školáky a potom se vydali do školky. Každý musel říct básničku nebo zazpívat písničku a teprve potom jsme byli obdařeni balíčky se sladkostmi. Samozřejmě jsme všichni slíbili, že budeme poslouchat a nebudeme zlobit. Doufáme, že se nám to podaří splnit.

07 Pro

Batůžkový projekt

Naše škola, ve spolupráci s II. ZŠ Zábřeh, se zapojila do projektu Děti pomáhají dětem – Batůžkový projekt. Cílem projektu je, že žáci v dárcovských zemích připravují pro své kamarády v tisíce km vzdálených školách školní aktovky, batůžky se školními pomůckami a dalšími potřebnými věcmi.

Děkujeme všem rodičům i žákům, kteří se do projektu zapojili a donesli vybavené aktovky nebo batůžky.